contact us
联系我们

    Contact Shunxiang   

Add:                             Zhangzhen Industrial Zone,Shangyu District,Shaoxing,Zhejiang

                                  Provingce,China

Zip code:                        312363

Hotline:                         0575-82096268

Fax:                             0575-82098268

E_mail:                          info@sxxiangjiao.com

General Manager:                 Chen Jiajiang     13967525268